Effektusok, anomáliák és a Liesegang mintázatok természetes előfordulásai

A mesterségesen kivitelezett laboratóriumi kísérleteken túl Liesegang mintázatok a természetben is előfordulnak a legkülönbözőbb helyeken (csontok, fogak, achát ásványok, daganatok, baktériumtenyészetek, ötvözetek stb.). Ennek megfelelően - amint arra egy geológus bölcsen rámutatott – a XX. század során bármi, ami csíkos volt, nehezen kerülhette el, hogy hírbe ne hozzák a Liesegang-jelenséggel ...

Semmi kétség, ezek itt Liesegang gyűrűk

Melyik lehet a helyes elmélet?

A periodikus csapadékképződés elméleteivel a legnagyobb probléma az volt, hogy bár általában teljesen eltérő alapfeltevésekből indultak ki, részben valamennyi modell sikeresnek bizonyult. Adódik tehát a kérdés: ki és mégis hogyan fogja eldönteni, hogy a sok lehetséges leírás közül melyik a helyes?

Na de mi a helyzet ezekkel? Balra: egy achát keresztmetszete; Jobbra: sávos mintázat egy homokfalban (egy borospince fala Pannonhalmán)

Gombakolónia egy rothadó almán. Zavarba ejtően hasonló egyes radiális Liesegang mintázatokhoz...

Egyáltalán létezik általános modell?

A másik elvi problémát azok az anomális mintázatok jelentik, amelyekről számos, egymástól független szerző beszámolt.

Létezhet-e olyan modell, amely egymaga képes leírni az összes szabályos és szabálytalan mintázatot, vagy mindegyikhez másik elmélet szükséges?

Mivel látszólagos egyszerűsége ellenére 1896 óta senki nem volt képes általános magyarázatot adni a Liesegang jelenségcsoportra, a kutatók többsége azon a véleményen volt, hogy a periodikus csapadékképződés nem egyetlen jelenség, a megfelelő modellt tehát azért nem találták, mert efféle általános leírás nem is létezik.

Liesegang listája...

Túl azokon a természetes mintázatokon, amelyek zavarba ejtően hasonlítanak a Liesegang gyűrűkhöz, számos olyan speciális vagy anomális mintázatképződési trend is létezik, amelyet laboratóriumi körülmények között figyeltek meg és reprodukáltak, tehát biztosan köze van az alapjelenséghez.

Ennek megfelelően ha létezne a Liesegang-jelenségnek általános modellje, annak minimálisan a következő dolgokat kellene tudni reprodukálni:

  • Normál mintázatok (távolságtörvény, időtörvény, szélességtörvény, Matalon-Packter szabály)
  • Fordított mintázatok (teljesen, részlegesen és visszatérő módon fordított mintázatok)
  • Kettőzött mintázatok (kétféle periodicitás ugyanabban a rendszerben)
  • Kaotikus mintázatok
  • Gömb illetve ellipszoid alakú csapadékzónák keletkezése
  • Tovaterjedő hibahelyek, amelyek 2D és 3D elrendezéseben is megjelennek
  • Spirálok (2D) és hélixek (3D) keletkezése
  • A gravitációs tér torzító hatása
  • Heterogén kémiai hullám keletkezése komplexképzéssel oldódó csapadékok esetén