Helikális Liesegang-mintázatok képződése

A Liesegang-jelenséggel kapcsolatos egyik leglátványosabb effektus a spirálok és hélixek képződése. A jelenség kémcsőben (3D hélix) és géllapok használatával (2D spirál) is előfordul, és erre is igaz, hogy korábban semmiféle magyarázata nem volt.

Korai próbálkozások

Mindeddig összesen egy olyan kutatócsoport volt (Polezhaev és szerzőtársai) akik megpróbálkoztak a helikális mintázatok reprodukálásával, mégpedig saját, kompetitív részecskenövekedési elméletük alapján. Magát az anomáliát részben falhatásnak, részben a kezdeti feltételek aszimmetriájának (például görbe, vagy egyenetlen gélfelszín) tulajdonították. Mivel pedig a fal végső soron kétdimenziós objektum, szimulációikban ők is 2D rácsot alkalmaztak hengerszimmetrikus határfeltételekkel kiegészítve (hengerré csavart rács). (Ennek a megközelítésnek a valódi oka inkább az lehetett, hogy egy valós 3D szimuláció végrehajtásához akkor még nem állt rendelkezésre a szükséges számítási teljesítmény.)

Bár a szimuláció végeredménye tényleg spirál (tehát nem 3D hélix!) volt, ez az eredmény semmiképpen nem fogadható el a 3D helikális mintázatok magyarázataként. A legnagyobb – bár elsőre talán nem föltétlen nyilvánvaló – probléma az általuk alkalmazott megközelítéssel a henger tengelyére merőleges diffúzió teljes kikapcsolása. A szimuláció valójában egy hengerpaláston és nem hengerben futott. (A ReaDiVivus rendszerrel végzett valódi 3D futtatások egyébként azt mutatták, hogy ez a falra merőleges korlátozás kifejezetten elnyomja a hélixek képződését, vagyis tulajdonképpen teljesen kizárt, hogy bármi köze legyen ehhez a mintázatképződési formához.)

Összességében tehát nyilvánvaló volt, hogy a valódi 3D szimulációkat nem lehet megspórolni ha ki akarjuk deríteni a hélixek keletkezésének okát.

Az IDNB modellel kapott eredmények

Egy (szimulált) Liesegang hélix két különböző betekintési szögből (térfogati sűrűség és izofelület egymás mellett) A film ikonokra kattintva a képződés folyamata is megfigyelhető.

A szakirodalomban a témával kapcsolatban megjelent főként kvalitatív elképzelések ismeretében fontos hangsúlyozni, hogy a hélixek képződéséhez valójában semmiféle kezdeti vagy szisztematikus aszimmetria nem szükséges. Megjelenésük oka ugyanaz a sztochasztikus rezonancia, ami a tovaterjedő hibahelyeket is magyarázza: magának a kémiai rendszernek a dinamikája olyan, hogy a belső, mikroszkopikus zajokat helyenként képes felerősíteni, ami aztán „kibillenti” az egyensúlyából és dugóhúzóba taszítja.

A paramétertérnek vannak olyan régiói, ahol a véletlenszerű behatásokra sokkal érzékenyebb. Ezeken a területeken a hélixek keletkezésének így sokkal nagyobb a valószínűsége, mint „normálisan”. A fent llátható szimuláció paraméteregyüttesével például a hélixek képződésének esélye körülbelül 30%, vagyis 10 szimulációból 3 esetben hélixet, a többiben viszont teljesen normális, vagy csak kis mértékben torzult mintázatot fogunk látni.

A következő képen egy ilyen „majdnem-hélixet” láthatunk.

ABár szimulációs paraméterek mindenben megegyeznek az előbbivel, ennél a rendszernél a véletlen zajok erősítése nem volt elegendő ahhoz, hogy az összhatás átbillentse a mintázatot helikális módba.

A „majdnem-helikális” mintázatok makroszkopikus szempontból mindenben megegyeznek helikális megfelelőikkel, vagyis a véletlenen múlik, hogy elegendően nagy zaj gyűlik-e össze a rendszerben annak átbillentéséhez, vagy csak egy kis torzításra elegendőek a sztochasztikus hatások.

Összefoglalva tehát a hélixek keletkezése valószínűségi esemény, amelyhez semmiféle kezdeti aszimmetria nem szükséges, és amelynek semmiféle determinisztikus kiváltó oka nincs. Az aszimmetria szerepe már csak azért is teljes bizonyossággal kizárható, mert a szimulációk tanúsága szerint a helikális rendszerek kimondottan robusztus viselkedést mutatnak. Haladnak a maguk útján, és gyakorlatilag érzéketlenek a „trükkös módon” bevezetett aszimmetriákra.

A jelenség lényege a mintázat felépülése során bekövetkező véletlen és determinisztikus események speciális összjátéka.