Heterogén kémiai hullámok

Egyes rendszerekben a csapadék komplexképzés révén képes feloldódni a külső elektrolit feleslegében. Ezeknél a szokásos mintázat keletkezése helyett egy heterogén kémiai hullám „szalad” végig a közegen.

A hullám mozgása természetesen csak látszólagos. Valójában az történik, hogy az egyik oldalán folyamatosan épül az újonnan keletkező csapadékból a másikon pedig folyamatosan oldódik a külső elektrolit feleslegében.

A kísérleti paraméterek beállításától függően a heterogén kémiai hullám három különböző formában jelenhet meg. Az alábbi ábrák az ezekhez a módusokhoz tartozó evolúciós diagramokat mutatják.

Magányos hullám belső szerkezet nélkül

A legegyszerűbb esetben a hullámnak nincs jellegzetes belső szerkezet: egyetlen, látszólag haladó csapadékzóna az egész.

Csapadékzónák mozgó csoportja

Ha a visszaoldódás viszonylag lassú, a mozgó csapadékzóna közelítőleg egy normál Liesegang struktúra egy néhány csíkból álló szelete.

Átmenet a mintázott és magányos hullám között

Végezetül – akárcsak a többi anomális viselkedésnél – itt is folytonos átmenet van fent említett két forma között. Ezekben a rendszerekben induláskor csak egy magányos hullám jelenik meg, ez idővel átvált mintázottba, végül ismét magányos lesz.