Összefoglalás

Tanulságok és egy hosszú történet vége

A Liesegang-mintázatok képződése több mint egy évszázadon keresztül a kémia egyik rejtélye volt. Valószínűleg több ezren lehettek azok a kutatók aki a dolgok mélyebb megértésének reményében kitartóan vizsgálták ugyanazokat a látszólag teljesen egyszerű jelenségeket, amelyeket R. E. Liesegang 1896-ban felfedezett. Munkájuk eredményeként ugyan számos kvalitatív vagy matematikailag egzakt modell született, olyan azonban nem volt köztük, amely minden kísérleti tapasztalatra válasszal szolgált volna.

Úgy tűnik, ennek a hosszú történetnek az IDNB modell a vége.

Így utólag a legfontosabb dolog talán annak a tisztázása, hogy miért tartott több mint 100 évig egy ilyen látszólag teljesen egyszerű kémiai jelenségnek a megértése.

Nyilvánvalóan hiba volna azt gondolni, hogy az elődöknek nem volt elég tehetségük, vagy fantáziájuk a megoldáshoz. Az igazság inkább az, hogy ezt a problémát megfelelő numerikus eszközkészlet és persze adekvát számítási teljesítmény nélkül egyszerűen lehetetlen volt megoldani.

Az itt látható weblapok elsődleges célja így inkább annak demonstrálása volt, hogy az ilyen és ehhez hasonló tudományos problémák kezeléséhez mekkora segítséget nyújthat a számítástechnika, és persze egy olyan eszköz, mint amilyen a bemutatott szimulációkhoz használt ReaDiVivus.

Az IDNB modell és a Liesegang-jelenség korábbi modelljeinek összevetése

KÍSÉRLETI TAPASZTALAT


MELYIK MODELL KÉPES VISSZAADNISKÁLATÖRVÉNYEK


Távolságtörvény

Gyakorlatilag valamennyi modell, természetesen az IDNB-t is beleértve

Időtörvény

Valamennyi modell + IDNB

Matalon-Packter szabály

Túltelítési elmélet, valamennyi prenukleációs modell; IDNB

Szélességtörvény

Valószínűleg valamennyi posztnukleációs modell képes visszaadni, de csak a gyengébb formát. Az IDNB modell szerint ennek a törvénynek az erősebb formája téves (lásd a szöveget).


SPECIÁLIS EFFEKTUSOK


Teljesen fordított mintázatok

IDNB

Részlegesen fordított mintázatok

IDNB

Többszörösen fordított mintázatok

IDNB

Spirálok

A kompetitív részecskenövekedési modell egy speciális formája képes visszaadni, de csak a kezdeti feltételek aszimmetriája esetén (lásd Krug és szerzőtársai); IDNB

Hélixek

IDNB

Fordított hélix (?)

IDNB (Ezt az effektust még soha nem látták valós kísérletben, de egyértelműen lehetséges megoldása a reakció-diffúzió egyenleteknek.)

Gravitációs hatás

IDNB

Kettőzött mintázatok

IDNB

Kaotikus mintázatok

IDNB és talán egyes szolkoagulációs modellek

Gömbölyű csapadékzónák

IDNB

Heterogén kémiai hullám

Túltelítési elmélet (lásd Lagzi és szerzőtársai); IDNB

Tovaterjedő hibahelyek

IDNB

Pattogó labda effektus

IDNB